Tekstovi Odluka Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. i Grada Novog Vinodolskog

Tekstove odluka Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. i Grada Novog Vinodolskog vezanih za čistoću možete pronaći ovdje:


2022. godina


ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM.
ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog

-------------------------------------------------------

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 i dr. od 29. siječnja 2020.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/2019)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017)

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 2./2018.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 9/2019)

Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga (SN PGŽ 3/2010) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (SN PGŽ 25/2010)

Grad Novi Vinodolski

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
na području Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 2./2018.)

Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ 23/2008)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (SN PGŽ 39/2008)

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu (SN PGŽ 10/2010)

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN PGŽ 35/2004)

Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN PGŽ 49/2009)

Vinodolska općina

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Vinodolske općine (SN PGŽ 3/2018)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Vinodolske općine (SN PGŽ 9/2019)

Hrvatski sabor

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona održivom gospodarenju otpadom (NN 73/2017)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/2019)

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 98/2019)

 
1