Pj Parkovi i javne površine

Poslovna jedinica "Parkovi i javne površine" osnovana je u prvom redu kako bi se brinula o javnom zelenilu Grada Novog Vinodolskog.

Bavimo se održavanjem prepoznatljivih, a nedovoljno isticanih, gradskih drvoreda koji su davno posađeni uz najveće i najprometnije ulice grada, a svake godine se dopunjavanju. Te drvorede jednim dijelom prate i živice, koje čine fizičku i psihološku barijeru prema prometnicama. Na sjecištima prometnih pravaca susrećemo se sa zelenim trokutima, koji su negdje kao ekstenzivni travnjaci, a na pojedinim lokacijama su uređeni u zelene površine koje uljepšavaju sliku grada, razbijaju poteze asfalta i objekata, te ugodnijim čine šetnju po Novome.

Na području grada ima nekoliko manjih parkova, a jedan veliki zauzima bitno mjesto u obvezama KTD "Ivanj" i srcima novljana, to je Park Ivana Mažuranića, koji se proteže na površini od oko jednog hektara, tik uz more i male plaže ispod šetnice, sa prekrasnim pogledom na zaštitni znak Novoga - otočić San Marino.

Da bi život u Novome bio ugodniji KTD "Ivanj" se brine o održavanju klupa i košarica, nekoliko fontana, te javnim sanitarnim čvorovima (u parku Ivana Mažuranić i na plaži Podbaran).

Tijekom ljetne sezone na području grada broj stanovnika se jako povećava, a oni prvenstveno dolaze u ove krajeve zbog našeg mora i sunca. Plaže na kojima provode svoj godišnji odmor čiste djelatnici KTD "Ivanj".

Prometnice i pješačke zone, šetnice, također su u obvezi ove poslovne jedinice. Čiste se prema unaprijed određenom rasporedu čišćenja od strane Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novog Vinodolskog. Sa spomenutim odjelom, a prema odlukama Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, na prijedlog vodstva KTD "Ivanj", na početku godine određuje se koje će se površine i na koji način uređivati i održavati kroz Program Grada Novog Vinodolskog.