Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.